Výsledky vyhľadávania pre Púť

ABC Agent Based Computing
ABLÁCIA chirurgický zákrok na povrchu tela, mechanické odňatie, chirurgické odlúčenie, amputácia
ABÚ MENA staroegyptské pútnické mesto
ABÚ MENA staroegyptské pútnické miesto
ABÚMENA staroegyptské pútnické mesto
AC analog computer (skr.), analógový počítač (angl.skr.)
AC automatic computer (skr.)
ACC Academic Computer Club
ACE Automatic Computer Equipment (skr.)
ACM Association for Computing Machinery