Výsledky vyhľadávania pre Přítomno

ABSENCIA neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku, neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity, náhla krátka strata vedomia alebo pamäte
ABSENCIA neprítomnosť, neúčasť
ACETONÉMIA prítomnosť acetónu v krvi
ACIDOFÓBIA vlastnosť rastlín vyžadujúcich pôdu s prítomnosťou alkalickej reakcie
ACHOLÚRIA neprítomnosť žlčového farbiva v moči pri žltačke
AKTUALIZÁCIA sprítomňovanie, urobenie niečoho časovým, prevádzanie niečoho vo vzťahu k prítomnosti, doplnenie o najnovšie údaje
ALIBI dôkaz neprítomnosti na mieste činu v dobe jeho spáchania, výhovorka, dôkaz neviny
ASISTENCIA pomoc pri nejakom výkone, prítomnosť pri jednaní, osoba alebo osoby poskytujúce pomoc
ATEMPORÁLNOSŤ neprítomnosť časovej dimenzie
BACILLURIA prítomnosť bacilov v moči