Výsledky vyhľadávania pre POVAHA,

CHARAKTER osobná povaha, súhrn typických vlastností a znakov bytostí alebo vecí, ráz, povaha, osobnosť
LETORA povaha, nálada, temperament
NÁTURA povaha, prirodzenosť
NRAV povaha, po rusky
RÁZ povaha, charakter
SMER zameranie, povaha, zacielenie (pren.)
TEMPERAMENT povaha, letora, súbor dynamických osobnostných vlastností, živá, prudšia povaha, citová a rozumová zložka povahy