Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Paze

ABDUKCIA odtiahnutie, napr. paže od tela, odchýlenie, upaženie
ABDUKCIA odtiahnutie, odchýlenie, upaženie
ADDUKCIA pohyb končatiny smerom k strednej línii tela, pritiahnutie, pripaženie
ADDUKCIA pritiahnutie, pripaženie
ALTERNÁCIA nahradenie, zaskakovanie, vzájomná výmena, striedanie, v divadle obsadenie jednej úlohy viacerými hercami, striedanie práce zdravej a postihnutej paže, striedanie hlások v jednom slove
BICEPS dvojhlavý sval, napr. paže
EZO cudzia predpona (pažerák)
EZO predpona (pažerák)
EZOFÁG pažerák (anat.)
GASTROSKOPIA neinvazívne vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika endoskopom