Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Plató

ABGABE poplatok, po nemecky
AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
ALBINOS starogrécky filozof, predstaviteľ stredného platonizmu
ANACHT arménsky filozof, predstaviteľ novoplatonizmu (David, 5.-6. stor.)
ARREAR nedoplatok, po anglicky
ASIGNANT osoba, ktorá vystavuje platobnú poukážku
ATENAGORAS grécky cirkevný otec, apologét, platonik (2.stor.)
ÁŽIO príplatok k nominálnej cene cenného papiera alebo ku kurzovej hodnote devíz, prirážka k cene, rozdiel medzi nominálnou hodnotou cenného papiera a jeho vyššou trhovou cenou, osobitný zisk pri peňažných špekuláciách
BAKŠIŠ sprepitné, drobný peniaz, úplatok
BAKŠIŠ úplatok