Výsledky vyhľadávania pre Uctieval (nab.)

ADOROVALA uctievala (náb.)
ADOROVALA zbožne uctievala, klaňala sa (náb.)
ADOROVALI zbožne uctievali, klaňali sa (náb.)
ADOROVALO zbožne uctievalo, klaňalo sa (náb.)