Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Pne

ACCELERANDO hudobný výraz pre postupne zrýchlovať, stále rýchlejšie
ACCELERANDO postupne zrýchľovať, stále rýchlejšie (hud.)
AKONTÁCIA prvá splátka kúpnej ceny
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
AMFÍBIA obojživelník, vozidlo schopné jazdy po súši aj plavby na vode, lietadlo schopné pristávať aj na vode
ANEKDOTA vtip, krátke vtipné rozprávanie s prekvapujúcou pointou
ANTIBIOTIKÁ látky produkované rôznymi druhmi baktérií a húb a schopné potlačiť rast a pôsobenie iných mikroorganizmov
ANTIKLIMAX postupné zoslabovanie štylistických výrazov
ANTILOPA stepné zviera
ANTROPOZOFIA učenie o múdrosti človeka, schopného spojenia s vyššími svetmi