Výsledky vyhľadávania pre Po praci

DEFEKTIVITA porucha integrity jedinca typická narušením jeho vzťahov k okoliu, spoločnosti, najmä k výchove, vzdelaniu a k práci
FAJRONT voľno po práci (hovor.)