Výsledky vyhľadávania pre Podlieza

BYZANTINIZMUS podliezavosť, lichôtkárstvo (pren.)
BYZANTINIZMUS spoločenský a kultúrny sloh stredovekej Byzancie, v prenesenom zmysle podliezavosť, lichôtkárstvo
NADBIEHAŤ podliezať
SERVILNÝ podliezavý, poklonkujúci, prehnane úctivý, pätolizačský