Výsledky vyhľadávania pre Podnet, popud

INICIATÍVA podnet, popud, počiatočný krok, podnetnosť, podnikavosť u výbušnín prostriedok na vyvolanie výbuchu
STIMUL podnet, popud