Výsledky vyhľadávania pre Podnik v tr

ADAST strojársky podnik v Adamove
ARAVER podnik v Trenčíne
BOPO bývalý podnik v Třebíči (ČR) vyrábajúci ponožky, obuv a ďalšie odevy
BOSS vedúci, šéf, majiteľ podniku, pohlavár politickej strany
CECH stredoveká stavovská organizácia remeselníkov alebo obchodníkov, prevádzková alebo výrobná jednotka v rámci podniku, slangový výraz pre dlžobu v pohostinskom zariadení
EGO Elektrik Gaz Otobüs İşletmesi (skr.), dopravný podnik v Ankare
HOTEL ubytovacie zariadenie, podnik na prechodné ubytovanie, príp. stravovanie
INICIATÍVA podnet, popud, počiatočný krok, podnetnosť, podnikavosť u výbušnín prostriedok na vyvolanie výbuchu
INVESTÍCIA náklady na zaobstaranie, vybudovanie či opravu niečoho, kapitál vložený do firmy, stále aktíva podniku, napr. pozemky, stroje, budovy, novo zaobstarané základné prostriedky podniku
JENATZY belgický automobilový pretekár, konštruktér a podnikateľ (Camille, 1868-1913)