Výsledky vyhľadávania pre Pohyb vo vzduchu

AERODYNAMIKA pohyb vo vzduchu
AEROPLANKTÓN drobné častice voľne sa pohybujúce vo vzduchu
AIROPLANKTÓN častice pasívne sa pohybujúce vo vzduchu
LET lietanie, pohyb, vznášanie sa vo vzduchu, letok, cesta lietadlom
LETÍ pohybuje sa vo vzduchu
NELIETA nepohybuje sa vo vzduchu