Výsledky vyhľadávania pre Pokarh

AD AUDIANDUM VERBUM na vypočutie slova, pozvať niekoho „na koberec“, na pokarhanie
AD AUDIANDUM VERBUM pozvať niekoho na koberček, na pokarhanie
ADMONÍCIA pokarhanie, výčitka
KÁRANIE napomenutie, pokarhanie
KASTIGÁCIA pokarhanie, potrestanie
SKÁRAJ pokarhaj, vyhreš
SKÁRAŤ pokarhať