Výsledky vyhľadávania pre Politický odboj

BURŠÍK český generál, politický väzeň, exulant a účastník zahraničného odboja (Josef, 1911-2002)
DISENT politický odboj
ŠIKOLA český vojak a národný hrdina, člen protinacistického odboja a politický väzeň (Čestmír, 1919-2008)