Výsledky vyhľadávania pre Poschodie

ATÁŽ poschodie (zast.)
DECK poschodie, po anglicky
ETAGE poschodie, po nemecky
ETÁŽ poschodie (zastar.)
FLOOR poschodie, po anglicky
FLOORS poschodie, po anglicky
GAUMEN poschodie, po nemecky
MEZANÍN zvýšené prízemie, medziposchodie medzi 1. a 2. podlažím
PALATE poschodie, po anglicky
PATRO poschodie, po česky