Výsledky vyhľadávania pre niekto ang

ANYBODY niekto, po anglicky
ANYONE niekto, po anglicky
DIVERS niektorí, po anglicky
KVAKER príslušník anglo-americkej náboženskej protestantskej spoločnosti odmietajúcej obrady, tradičnú dogmatickú teóriu a niektoré verejné povinnosti, napr. vojenskú službu, člen anglickej sekty, kvietista
TAMAR názov niektorých kômp Torpoint Ferry v Anglicku