Výsledky vyhľadávania pre Postgradual

AŠPIRANTÚRA postgraduálna forma štúdia s cieľom získať hodnosť kandidáta vied
PG postgraduálny (skr.)