Výsledky vyhľadávania pre Poucenie

DOPORUČENIE osveta, poučenie, rada
INFORMÁCIA správa, oznámenie, vysvetlenie, poučenie
INŠTRUKCIA poučenie, návod, pokyn, predpis, príkaz, udelenie pracovných alebo iných príkazov
KATARZIA očistenie, záverečná časť klasickej drámy, obsahujúca mravne očistné poučenie, abreakcia
LEKCIA úloha, cvičenie, časť učebnej látky, učebná hodina, prednáška, poučenie, napomenutie
LESSON poučenie, po anglicky
NÁVOD inštruktáž, poučenie, pokyn, inštrukcia, inštrukcie
PRÍUČKA poučenie
RADA návod na konanie, poučenie, odporúčanie, slovná pomoc
RADA poučenie, ponaučenie