Výsledky vyhľadávania pre Povýšený spôsob reči

KOTURN zvláštna obuv antického herca, povznesený prednes v tragédii, povýšený - patetický - spôsob reči