Výsledky vyhľadávania pre Prázdne miesto

VAKANCIA uprázdnené miesto
VÁKUUM vzduchoprázdny alebo inak celkom prázdny priestor, nezaplnený priestor, prázdne miesto