Výsledky vyhľadávania pre Pracoval

BRAND nemecký filozof, ktorý vypracoval filozofiu konkrétneho apriori alebo filozofiu životného sveta na základe metodickej radikalizácie a prehĺbenia rozlišovania (Gerd, *1921)
BÜHLER rakúsky psychológ a filozof, vypracoval filozofiu jazyka (Karl L., 1879-1963)
DREL hrdlačil, lopotil, ťažko pracoval
DREL SA ťažko pracoval
DRELA hrdlačila (expr.), tvrdo pracovala
DRELO ťažko pracovalo, lopotilo
DRELO tvrdo pracovalo
HRABAL pracoval hrabľami, zhŕňal
KOLABOROVAL spolupracoval s nepriateľom
KOPALA pracovala s motykou, kyprila zem motykou