Výsledky vyhľadávania pre Pre moč

ABC skr. pre prvú pomoc, Airway-Breathing-Circulation
ASIGNATÁR osoba, ktorú asignant splnomocnil na prevzatie plnenia u tretej osoby
ATT najvyšší boh v Ázii, najmocnejší boh v prednej Ázii
AUTOMATIZÁCIA zavádzanie a používanie moderných výrobných procesov, v ktorých človek len kontroluje automatmi vykonávané operácie, samočinné uskutočňovanie mechanických pohybov, prechod od vedomej činnosti k samovoľnej, ustálenie jazykového prostriedku
AUTOMATIZOVAŤ zavádzať moderné výrobné procesy, prejsť od vedomej činnosti k samovoľnej, samočinne robiť mechanické pohyby
AUTOMATIZOVAŤ zavádzať moderné výrobné procesy, prejsť od vedomej činnosti k samovoľnej, samočinne robiť mechanické pohybz
AUTOREVERZ samočinné spätné prevíjanie, zariadenie samočinne využívajúce obe strany kazety
DABING pretlmočenie a prerozprávanie filmu do inej jazykovej verzie,dabingové štúdio
DABOVAŤ vykonávať dabing, pretlmočiť filmové dialógy do domáceho jazyka
DECENTRALIZÁCIA rozloženie zo stredu na obvod, presun ústrednej právomoci na nižšie orgány