Výsledky vyhľadávania pre Pred Kristom skratka

AC ante Christum (skr.), pred Kristom (lat.skr.)
ACHR pred Kristom, pred naším letopočtom (ante Christum - lat. skr.)