Výsledky vyhľadávania pre Predpis

ABSOLVOVAŤ vyštudovať, vychodiť školu, dokončiť štúdium alebo činnosť, vykonať niečo predpísané, naplánované, byť/stať sa absolventom
BASKETBAL loptová hra, pri ktorej sa hráči usilujú hodiť loptu do koša upevneného v predpísanej výške
BYLAW predpis, po anglicky
DIKTOVAŤ predpisovať, prikazovať
DIREKTÍVA predpis
INDIKOVANÝ oznámený, udávaný, predpísaný
INJUNKCIA služobný príkaz, rozkaz, predpis
INSTRADÁCIA poštový alebo železničný predpis pre najvhodnejší smer a spôsob dopravy zásielky
INŠTRUKCIA poučenie, návod, pokyn, predpis, príkaz, udelenie pracovných alebo iných príkazov
KANONICKÝ cirkevný, ten, ktorý je v súlade s cirkevnými predpismi