Výsledky vyhľadávania pre Spor zast

BODYČEK dovolené zastavenie súpera telom (šport.)
PRA spor, zvada (zastar.)
PRA súdny spor, zastarane
PRA škriepka, spor (zastar.)
PRA zvada, spor (zast.)
PRAVOTA súdny spor (zast.)
PREVOTA súdny spor (zast.)
RAD zástup ľudí, viac vecí či osôb usporiadaných v jednej línii