Výsledky vyhľadávania pre Predpona zivot

BIO cudzia predpona (život)
BIO grécka predpona - život
EKO cudzia predpona (životné prostredie, ekológia)
EKO predpona (s významom život. prostredia)
EKO predpona (život. postredie)