Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Slnec

ABULITON podslnečník (bot.)
ABUTILON ozdobný izbový kvet, latinský názov rastlinného rodu podslnečník
ADIATERMÁLNA LÁTKA látka neprepúšťajúca slnečné lúče
AKTINOMETER zariadenie na meranie intenzity slnečného žiarenia dopadajúceho na plochu kolmú na smer lúčov
AKTINOMETRIA náuka skúmajúca slnečné žiarenie dopadajúce na hornú hranicu atmosféry Zeme, jeho zmeny, zemské a atmosferické žiarenie a tepelnú bilanciu našej planéty
ANŠA Hinduistický slnečný boh
ASIS sukský slnečný boh
ČAKRA kruh, kolo, slnečný kotúč, symbol vznikania a zanikania, symbol behu času, staroindická vrhacia zbraň
FAKULA fakľa, svetlé nepravidelné vláknité útvary okolo slnečných škvŕn
GALAXIA Mliečna dráha našej slnečnej sústavy, gravitačne viazaná hviezdna sústava stoviek miliárd hviezd