Výsledky vyhľadávania pre Prejavovanie

OVÁCIE okázalá verejná oslava, búrka potlesku, verejné prejavovanie nadšenia