Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Priestor pri do

AMFITEÁTER staroveké antické kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov, spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru, polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom
ANOLYT elektrolyt v anódovom priestore (chem.)
ÁTRIUM nádvorie pred starokresťanskou bazilikou, vnútorný dvor budovy, oddychový priestor vo vnútrajšku budovy skrášlený zeleňou a fontánkami, srdcová predsieň
CENTER stredný útočník, prihrávka do priestoru pred súperovou bránkou,stred
DAG Directorate for Geographical Affairs (skr.), organizácia prevádzkovaná Libanonskou armádou, zodpovedná za manažovanie geopriestorových informácií o Libanone (angl.skr.)
DVOR ohraničená plocha, priestor za domom, pri dome
EMIGRÁCIA nútené alebo dobrovoľné vysťahovanie z vlasti, vysťahovalectvo, vyhnanstvo, emigranti ako celok, v ekologickom zmysle vysťahovanie živočíchov určitého druhu z priestoru populácie
ESPLANÍDA voľný priestor pred budovou
GALAXIE hviezdne sústavy podobné našej Mliečnej dráhe v priestore mimo našej slnečnej sústavy
CHODBA pozdĺžny priestor pod zemou, priechod v budove