Výsledky vyhľadávania pre Prisposobuj

ADAPTÉR prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie, pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja
ADAPTÍVNY prispôsobujúci sa podmienkam
ADAPTÍVNY prispôsobujúci sa podmienkam, daným okolnostiam
AKOMODUJEM prispôsobujem
EKOMODUJEME prispôsobujeme (kniž.)
CHAMELEÓN hmyzožravý plaz, ktorý sa farbou tela prispôsobuje okoliu, v prenesenom zmysle človek meniaci často svoje presvedčenie a názory
NEKONFORMNÝ neprispôsobivý, ktorý sa neprispôsobuje