Výsledky vyhľadávania pre Prvok cl

CHLÓR jedovatý plynný prvok, značka Cl
STOICHEIN krok, článok radu, základný prvok, princíp