Výsledky vyhľadávania pre Radio loka

LIDAR laserový rádiolokátor
OPERÁTORI osoby obsluhujúce rádiolokátory - radary
RADAR rádiolokátor
RADARY rádiolokátory
RÁDIONAVIGÁCIA meranie a určovanie polohy a pohybu telies v priestore pomocou odrazených elektromagnetických vĺn, rádiolokácia
RL rádiolokátor (skr.)
RLAN Radio Local Area Network, rádiová lokálna dátová sieť (angl.skr.)
SRE typ rádiolokátora
TELERAN rádiolokačná sústava