Výsledky vyhľadávania pre Ration skr.

AEC atomic Energy Corporation (skr.)
APEC asian-pacific economic cooperation (skr.)
APEC Asian-Pacific Economic Cooperation, Ázijsko-tichomorská spolupráca (angl.skr.)
BBA Bachelor of Business Administration (skr.)
CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (skr.), Európska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií (angl. skr.)
CNG Comfort Noise Generation (skr.)
CNG Comfort Noise Generation, umelo vytvorený šum pri mobilnom telefonovaní (angl. skr.)
CORP skr. slova corporation, obchodná spoločnosť
DMO Direct Mode Operation (skr.)
DMO Direct Mode Operation, režim priameho spojenia (angl.skr.)
EMN European Migration Network (skr.)
FIP Fédération Internationale de Philatélie, Medzinárodná filatelistická federácia (fran.skr.)
GMC Generals Motors Corporation (skr.)
IHF International Handball Federation (skr.)
ITA International Trade Administration (skr.)
KLA Kosovo Liberation Army (skr.)
MOM Microsoft Operations Manager (skr.)
NOP no operation (angl. skr.)
ORD operational Ready Date (skr.)
SBC Swiss Bank Corporation (skr.)
VIB Vibration (skr.)
WBF world bridge federation (skr.)
WBF World Bridge Federation, Svetová bridžová federácia (angl.skr.)