Výsledky vyhľadávania pre Revir

LOVISKO revír, miesto, kde sa loví
OKR Ostravsko-karvínsky revír (skr.)
TAJCH jedna z banských vodných nádrží v banskoštiavnickom rudnom revíre,