Výsledky vyhľadávania pre Romuald

HADBAVNÝ slovenský prekladateľ, člen kamaldulského rádu, autor prvého prekladu Biblie do kultúrnej slovenčiny bohemizovaného typu (Romuald, 1714-1780)
KRZYWICKI poľský prírodovedec, docent, magister, inžinier a entomológ – lepidopterológ narodený v Rusku (Mieczyslaw Romuald, 1903-1988)
ROMUAĽD ruské mužské meno (Romuald)
ROMUALDUS latinské mužské meno (Romuald)