Výsledky vyhľadávania pre Rovnobeznost

KVÁDER geometrické teleso, kolmý štvorboký hranol s pravouholníkovou podstavou, pravidelný rovnobežnosten
PARALELITA rovnobežnosť
PARALELITA rovnobežnosť (kniž.)