Výsledky vyhľadávania pre Rozdvojenie

BIFURKÁCIA rozdvojenie orgánu
BIFURKÁCIA rozdvojenie orgánu, napr. aorty, priedušnice a pod., rozvetvenie, rozštiepenie, rozdvojenie, rozdelenie vodného toku na dve ramená, rozdelenie vyučovacieho procesu na vetvy, napr. humanitnú a prírodovednú
BIFURKÁCIA rozvetvenie, rozštiepenie, rozdvojenie
BIPARTÍCIA rozdvojenie
BIPARTÍCIA rozdvojenie, rozdelenie na dve časti
DVOJLOM rozdvojenie lúča na dva lúče
DVOJLOM rozdvojenie svetelného lúčana
VETVENIE rozdvojenie rozvetvenie