Výsledky vyhľadávania pre Rukou p

ALOGRAF testament napísaný cudzou rukou a podpísaný zostaviteľom
ALOGRAF závet písaný cudzou rukou
AUTOGRAF pôvodný rukopis, dielo písané vlastnou rukou, autogram, vlastnoručný podpis, zariadenie na automatické zapisovanie nameraných údajov
BRACHIÁLNY spôsobený rukou, násilný, surový, vykonaný zdvihnutím ruky, ramenný
HÁK úder ohnutou rukou (šport.)
HOLOGRAFICKÝ písaný vlastnou rukou, týkajúci sa holografie
KROKY rukou písané poznámky
MANUSKRIPT rukou písaná pamiatka
MP skr. pri podpise (vlastnou rukou)
PRAVÁK človek ktorý píše pravou rukou, nie ľavák