Výsledky vyhľadávania pre Sklad po

ADAGIO hud. skladba v pomalom tempe
ADAGIO v hudbe: pomaly, voľne, hudobná skladba alebo jej časť v tomto tempe
ADAMS americký postminimalistický skladateľ (John Luther, *1953)
ADIPTÍVNY prípadný, súvisiaci so spočítavaním, skladaním
ADIPTÍVNY súvisiaci so spočítavaním, skladaním
AGOGIKA pohybová voľnosť v prednese hud. skladby, zmena tempa pri jej interpretácii
AGOGIKA tempová voľnosť v prednese skladby
ALBUM kniha so zbierkou fotografií, známok a pod., výber obrazov, básní, hudobných skladieb vydaný v podobe zošita alebo knihy
ANDANTE v hudbe: krokom, voľne, voľným tempom, skladba alebo veta skladby v tomto tempe
ANTIOXIDÁCIA opatrenia spomaľujúce alebo zastavujúce okysličovacie procesy pri výrobe alebo skladovaní látok