Výsledky vyhľadávania pre cast uzemia

ANEXIA násilné pripojenie cudzieho štátu alebo jeho časti k inému štátnemu územiu, zábor územia, anšlus
AREÁL zemepisná oblasť, súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom, vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál, oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín
GÁLIA latinský názov územia dnešného Francúzska, Belgicka, časti
GALIA latinský názov územia dnešného Francúzska, Belgicka, časti Nemecka a severného Talianska, krajiny Galov (Keltov)
INTRAVILÁN zastavaná časť územia obce, stavebný pozemok v katastri obce
IREDENTA šovinistické hnutie za pripojenie časti štátneho územia obývaného národnostnou menšinou ku štátu, ktorého štátotvorným národom je národ, ku ktorému sa menšina hlási
RAJÓN časť územia
RÁZTOKY časť katastrálneho územia mesta Liptovský Mikuláš
SEPARATIZMUS politické úsilie o oddelenie časti štátneho územia od jeho celku
TERITÓRIUM územie, obvod, štátne územie, vymedzená časť územia spadajúca pod jednotnú správu (štátnu, cirkevnú a pod.)