Výsledky vyhľadávania pre Slovensky region na 6 písmen

BELICA slovenský vysokoškolský pedagóg, ekonóm a regionálny politik (Milan, *1950)
KYSUCE slovenský región
MARČOK slovenský vysokoškolský pedagóg a regionálny politik (Milan, *1939)
RIMAVA slovenský región
TURIEC severoslovenský región