Výsledky vyhľadávania pre Smrt po lat

BOTULOTOXÍN smrteľne jedovatá látka používaná napr. v plastickej chirurgii, klobásový jed, botulín
MEMENTO MORI latinské príslovie, ktoré znamená Pamätaj, že musíš zomrieť. Používalo sa aj vo variante Memento mortis - Pamätaj na smrť.
MORS smrť, po latinsky