Výsledky vyhľadávania pre Spôsob po anglicky

ABILITY spôsobilosť, po anglicky
CAUSE spôsobiť, po anglicky
CAUSED spôsobil, po anglicky
FASHION spôsob, po anglicky
FITNESS spôsobilosť, po anglicky
FORM spôsob, po anglicky
GIVE spôsobiť, po anglicky
INDUCE spôsobiť, po anglicky
INFLICT spôsobiť, po anglicky
METHOD spôsob, po anglicky