Výsledky vyhľadávania pre Spočív

AMBIOPIA chyba zraku spočívajúca v dvojitom videní, diplopia
ARKIER malý výstupok budovy, spravidla na úrovni vyšších podlaží, spočívajúci na podperách
DLEJÚ spočívajú (kniž.)
DLEL spočíval (kniž.)
DLELA spočívala (kniž.)
DLELI spočívali
DLELO spočívalo (kniž.)
DLIE spočíva (zastar.)
DLIE spočíva, sídli (kniž.)
DLIEŠ spočívaš