Výsledky vyhľadávania pre Stary kôň

BIBLIA Písmo sväté, súbor posvätných spisov judaizmu (Starý zákon) a kresťanstva (Nový zákon), osoba alebo vec, ktorá je pre niekoho absolútnou autoritou, v prenesenom zmysle hrubá kniha
DEVLA starý kôň (pejor.)
HERKA starý kôň (hovor.)
KÓDEX zbierka starých rukopisov, stará rukopisná kniha, zbierka zákonov, zákonník, zoznam symbolov na kódovanie telegramov
KONKORDÁCIA súhlas, zhoda, abecedný zoznam aj so slovne zhodnými miestami jednej alebo viacerých kníh, výskyt rovnakých znakov u dvoch rozličných organizmov, napr. u dvojčiat, v geológii súhlasné uloženie vrstiev dvoch rôzne starých súvrství, v hudbe konsonujúci troj
MITRHA starý kôň (nár.)