Výsledky vyhľadávania pre Strata

ABÁZIA strata schopnosti chôdze
ABORT strata, vymiznutie (biol.)
ABSENCIA náhla krátka strata vedomia lebo pamäte (lek.)
ABSENCIA neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku, neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity, náhla krátka strata vedomia alebo pamäte
ABÚLIA chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť (lek.)
AFÁZIA chorobná strata reči
AFEKT prudké hnutie mysle, strata kontroly
AFÉMIA strata schopnosti hovoriť bez straty schopnosti prijímať zvukové vnemy
AFÓNIA chorobná strata hlasu
AFÓNIA strata hlasu (lek.)