Výsledky vyhľadávania pre Strnulé

MERAVÉ strnulé, ustrnulé
PETREFAKT skamenelina, fosília, niečo nemenného, strnulého