Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Studio

AKUSTIKA vedný a technický odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom vlnenia v pružných prostrediach, jeho vznikom, šírením a pôsobením
ATLAS zaniknuté vývojárske štúdio pre "handheld" hry
AUDIOŠTÚDIO štúdio zariadené na nahrávanie zvuku
BIOLÓGIA veda zaoberajúca sa štúdiom živej prírody
BIOLÓGIA veda zaoberajúca sa štúdiom živej prírody, vlastností, života a vývoja živých organizmov, vzájomných vzťahov medzi nimi a neživou prírodou
CASSINI francúzsky astronóm, ktorý sa zaoberal štúdiom komét, planét a ich mesiacov (Jacques, 1677-1756)
DABING pretlmočenie a prerozprávanie filmu do inej jazykovej verzie,dabingové štúdio
DAVAY známe filmové štúdio
EKONOMIK ekonóm zaoberajúci sa štúdiom ekonomiky
EKONOMIK ekonóm zaoberajúci sa štúdiom ekonomiky, vedecký ekonóm (odb.)