Výsledky vyhľadávania pre Tón e

AAB Atelier Artistique du Beton
AARAU sídlo vo Švajčiarsku, švajčiarske mesto, kantón
ABAXIÁLNY odvrátený od stonky, od osi, vzdialený od osi
ABBAS egyptský kresťanský mních, askét a svätec, Anton Veľký (Antonius, cca. 251-356)
ABEYTA americký maliar (Tony, *1965)
ABRUKA estónsky ostrov
ACETOL hydroxyacetón
ACETÓN bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)
ACETONÉMIA prítomnosť acetónu v krvi
ACETONÚRIA ketonúria, vylučovanie acetónu močom