Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre TEL STAN poľ

ABC American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť, televízna stanica v USA
ASPEKT poňatie, hľadisko, zreteľ, stanovisko, zorný uhol, dôležitá poloha nebeského telesa voči Slnku, slovesný vid
BRUNNER švajčiarsky teológ, predstaviteľ dialektickej teológie orientovaný na kresťanskú antropológiu, zaoberal sa aj filozofiou náboženstva (Emil, 1889-1966)
HURBAN prvý predseda Slovenskej nár. rady slovenský dejateľ spisovateľ novinár politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 (Jozef Miloslav 1817-1888)
JIREČEK český politik, diplomat a historik, zakladateľ českej balkanológie a byzantológie (Konstantin, 1854-1918)
KALVÍN francúzsky humanista, teológ, spoluzakladateľ protestantizmu (Ján, 1509-1564)
KOTARBINSKI poľský filozof, metodológ, zástanca reizmu a zakladateľ praxeológie (Tadeusz, 1886-1981)
LEM poľský filozof a spisovateľ sci-fi literatúry, futurológ, prekladaný do 41 jazykov (Stanislaw, 1921-2006)
MALEBRANCHE francúzsky filozof hlavný predstaviteľ protireformačnej (nescholastickej) katolíckej filozofie vo Francúzsku (kresťanský Platón) spolu s Geulincxom hlava okazionalizmu (Nicolas 1638-1715)
MALEBRANCHE francúzsky filozof, hlavný predstaviteľ protireformačnej (nescholastickej) katolíckej filozofie vo Francúzsku ("kresťanský Platón"), spolu s Geulincxom hlava okazionalizmu (Nicolas, 1638-1715)